ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ------- Welcome to Thungkhok school ---------- คำขวัญของโรงเรียน รู้รักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา--- ปรัชญาโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน
ข้อมูลชุมชน

สพท.สุพรรณบุรี เขต1
สพท.สุพรรณบุรี เขต2
สพท.สุพรรณบุรี เขต3
คุรุสภา

สก.สค.
สมศ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี

   
   
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

   
   
 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมโครงการยุวชน คนคุณธรรม
เพื่อให้นักเรียนคิดค้นลงมือปฏิบัติ โครงงานคุณธรรม โรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรรสาธุกิจ) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมด้านที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมมอบรางวัลให้กับครู
ที่มีผลงานดีเด่นด้านลูกเสือจำนวน ๔ ท่านที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันการฝึกระเบียบแถว
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๓๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ สังกัดกองการศึกษา นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ขอศึกษาดูงานการจัดการ การคัดแยกขยะ โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ
และการแยกขยะที่ถูกต้องถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการออกประเมินครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ
ประจำปี ๒๕๖๐ มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมินในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน
โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ จำนวน 9 ท่าน
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดทุ่งคอก และ นางละเอียด สอิ้งทอง ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก
รับโล่รางวัล MOE award สาขาต่อต้านยาเสพติด ประจำปร ๒๕๕๘ ฯพณฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมประกอบด้วยการแต่งกาย
ตัวละครในวรรณคดี โดยใช้วัสดุรีไซเคิล
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
ตรวจปัสวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
ผลการตรวจปัสวะนักเรียนพบว่า ไม่พบสารเสพติดจากนักเรียนทุกคน
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน
ชาวตลาดทุ่งคอกได้ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งข้อควรระวัง และการหลีกเลี่ยง
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๒๐ มิถุนาบย ๒๕๖๐โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรรบุรี ขอศึกษาดูงานการจัดการ
การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น
รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะ
ที่ถูกต้องถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
และเทสบาลตำบลทุ่งคอก ร่วมกันจัดระเบียบ และดูแลความปลอดภัย บริเวณถนนด้านข้างของโรงเรียน
ในช่วงเย็นระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ให้ได้รับความปลอดภัย และเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นประธานในพิธี
นักเรียนทุกชั้นเรียนจัดเตรียมพาน ดอกไม้มาไหว้ครูเพื่อขอพร เป็นสิริมงคลกับตนเอง
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กำหนดจัดตลาดนัดพอเพียง
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนนำสินค้ามาจำหน่าย
สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ทำลายธรรมชาติทุกชนิด
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐โรงเรียนศาลาตึก จังหวัดนครปฐม โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนจันเจริญสุข และโรงเรียนดาวโด่ง จังหวัดสมุทรสงคราสม ขอศึกษาดูงานการจัดการ
การคัดแยกขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ และการแยกขยะที่ถูกต้อง ถูกวิธี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้ส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมจัดนิทรรศกาลเนื่องในวัน"สหกรณ์นักเรียน"
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เข้ารับเกียรติบัตร
จาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณษาธุกิจ) มีนโบบายจัดกิจกรรม 5
"Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ ๙) ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบภายในโรงเรียนและยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ส่งนักเรียนเข้าอบรมโครงการการว่ายน้ำ
เพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำเป๋น เอาตัวรอด
จากการเสียชีวิตทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้
ณ สระว่ายน้ำสถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์และทีมวิทยากร โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้นำชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ตามโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคัดแยกขยะ
และการจัดการขยะตามหลัก 3R ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และในภาคบ่ายคณะอบรมเข้าศึกษา
ดูงานการจัดการขยะ และฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คุณสมมาตร จีบแก้ว คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
แต่ขาดแคลน และมีจิตสาธารณะ จำนวน ๒๐ ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และเป็นตัวอย่างในการทำความดี ต่อไป
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียน และแนวทางการปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต่อไป
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
นายประสงค์ พวงวรินทร์ และ นางละเอียด สอิ้งทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
เสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
(ภาพกิจกรรม)
วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะวังข์ อำเภอเมืองสุพรรณ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
( ภาพกิจกรรม )

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เดินทางไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ จังหวัดปทุมธานี พื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง
( ภาพกิจกรรม )

 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน ลดปริมาณขยะ จึงขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน คัดแยกขยะ
แล้วนำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 07.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 11.30-12.30 น.


 


   
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   www.thungkhokschool.ac.th
ถนน มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โทร. 0-3558-9325 Fax : 0-3558-9325
 
 
- '