เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โดย : admin
เข้าชม : 24
เสาร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคอก ( สุวรรณสาธุกิจ )

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่2019 (COVID-19) ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

             โรงเรียนวัดทุ่งคอก ( สุวรรณสาธุกิจ ) ได้กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ ) ได้กำหนดแนวทาง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักเรียน สาหรับปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
     1.1 ให้ครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดวิธีการ สื่อประกอบการสอน และช่องทางการสอน ตามความเหมาะสม การเตรียมการสอน โดยค านึงถึงความพร้อมของนักเรียน และแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนวันเปิดภาคเรียน
     1.2 สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดทุ่งคอก ( สุวรรณสาธุกิจ ) ได้กำหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง คือ

1) แนวทาง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ( On-Site ) ที่โรงเรียนตามตารางการเรียนการสอน (100%) โดยมีมาตรการ Social distancing และมาตรการสุขอนามัยที่เคร่งครัด
2) แนวทาง จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ที่โรงเรียน
3) แนวทางจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในที่พักอาศัยของผู้เรียน AT Home เรียนที่บ้าน(100%) ผ่านระบบ ON AIR และ ONlineโดยเตรียมความพร้อมแนวปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ทุกขณะ

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนวัดทุ่งคอกรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 28/ก.ค./2563
      โรงเรียนวัดทุ่งคอก เดินหน้าโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 28/ก.ค./2563
      สพฐ.ติดตามนักเรียนไทยสุขภาพดี 21/ก.ค./2563
      โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ผ่านการประเมิน สพฐ.ตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 21/ก.ค./2563
      โรงเรียนวัดทุ่งคอก ผ่านประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดี 21/ก.ค./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
//