เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เด็กไทยสุขภาพดี
โดย : admin
เข้าชม : 500
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
A- A A+
        

วิสัยทัศน์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
        “ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง   สุขภาพจิตดีมีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กไทยสุขภาพดี ”


อัตลักษณ์ด้านสุขภาพ

         “ผู้เรียนมึสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี”

พันธกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑.สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน
๒.สร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ อนามัยของนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนโดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
๔. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการบริโภคและการออกกำลังกาย
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านโภชนาการและอาหาร การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)

        ๑. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน
        ๒. นักเรียนทุกคนได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี
        ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
        ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  ที่ปลอดภัยจากสารพิษ
        ๕. นักเรียน  บุคลากรและได้ออกกำลังกาย  โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
        ๖. นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงทุกคน
        ๗. นักเรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาด้านสุขภาพ
        ๘. บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีทุกคน
        ๙. บุคลากรและองค์กรในชุมชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสุขภาพนักเรียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ทุ่งคอกเกมส์ 20/ก.ค./2562
      ประชุมผู้ปกครอง 9/พ.ค./2562
      ประกาศผล NT 2/พ.ค./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 11/เม.ย./2562
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 10/เม.ย./2562


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5