เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บเกี่ยวข้อง

 


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สพฐ.ติดตามนักเรียนไทยสุขภาพดี
โดย : admin
เข้าชม : 105
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

July 18, 2020 news-town
สพฐ.ติดตามนักเรียนไทยสุขภาพดี
    
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมานิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ). ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศ Best of the Best นักเรียนไทยสุขภาพดี เมื่อปี 2561. ประกอบด้วย. ดร. ชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ. เป็นประธาน นางสุจิตรา ผลประไพ เป็นกรรมการ. นางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์. เป็นกรรมการ. นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี นางอารี. พวงวรินทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ). นางละเอียด สอิ้งทอง กรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาด้านงานบริหารทั่วไป. นายประสงค์ พวงวรินทร์ กรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน. และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

  
ดร. ชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ. ประธานคณะกรรมการนิเทศและติดตามฯ. กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์ที่จะกฝส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยโภชนาการ การเจริญเติบโตของนักเรียนให้เหมาะสมกับวัย และเชื่อว่าถ้านักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัย จะส่งผลให้สามารถเล่าเรียนหนังสือได้ดี มีพัฒนาการที่ดี จึงได้ต่อยอดให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพดี. เข้ารับการประกวด Best of the Best นักเรียนไทยสุขภาพดี ปรากฏว่าโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นโรงเรียนที่ต่อยอดเข้ารับการประกวด Best of the Best ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับรางวัลเมื่อปี 2561 ซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว วันนี้คณะกรรมการได้มานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน เพื่อสร้างความยั่งยืน พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยม ยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆ ได้สมกับที่ได้รับรางวัล ต้องขอชื่นชม โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวัน มีการนำโปรแกรม Thai. School. lunch มาใช้ในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยคำนึงถึง ปริมาณและโภชนาการ ตามวัย ได้เป็นอย่างดีเหมาะสม สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร จัดได้เหมาะสมสะอาด ปลอดภัย การแต่งกายผู้ประกอบอาหาร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์. มีนำ้ดื่มที่สะอาด ไว้บริการอย่างเพียงพอ มีเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย นักเรียนมีพัฒนาการเติบโตตามวัย ที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน และที่สำคัญในภาวะปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรม มาตรการป้องกันควบคุมโรค ไวรัสโคโรน่า-2019 ได้ถูกต้องตามเกณฑ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ อสม ประจำหมู่บ้านมาบริการตรวจคัดกรองโรคโดยผลัดเปลี่ยนกันมาให้บริการที่โรงเรียนเวลาเช้า-เย็น ทุกวัน. วันนี้ได้นำหนังสือที่ส่งเสริมต่อยอดในการดูแลสุขภาพนักเรียนมามอบให้จำนวนหนึ่งด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.news-town.com/public/2020/07/18/106992/

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนวัดทุ่งคอกสร้างฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พร้อมวิธีแก้ไขและใช้ขยะเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ 14/พ.ย./2563
      โรงเรียนวัดทุ่งคอก ( สุวรรณสาธุกิจ ) เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3/พ.ย./2563
      เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 23/ต.ค./2563
      ผักบุ้งจีนปลอดสารพิษมาแล้วจ้า 23/ก.ย./2563
      โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) รับการประเมินสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภท กลุ่มยุวเกษตรกร 8/ก.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
//