โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thungkhokschool.ac.th Wed, 31 Mar 2021 17:23:24 พิธีบวชเนกขัมมะ วันที่ 6 - 11 เมษายน 2561 http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=4 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1310216972.jpg

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นำโดยท่าน ผู้อำนวยการอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีบวชเนกขัมมะ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 เมษายน 2561 

1310216972
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน http://www.thungkhokschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=3 http://www.thungkhokschool.ac.th/http://www.thungkhokschool.ac.th/icon/news_1310038120.jpg

วัดสระพังกร่าง ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จัดทำโครงการหน่วย อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล) ตำบลศรีสำราญ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จัดบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 15 

1310038120