ชื่อ - นามสกุล :นางอารี พวงวรินทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :tsk.2557@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ู้ผู้อำนวยการสถานศึกษา