หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย : admin
อ่าน : 511
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นำคณะนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่1-3 จำนวน 160 คน ออกเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี และอุทธยาน ร.2 จังหวัด สมุทรสงคราม  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน  โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู็ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้