หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 337
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                       ตามที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  ระหว่างวันที่  5 – 9 เมษายน 2562 นั้น บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว  โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้

01 นางสาววรรณสิริ  นิลปานกัน          02 นางสาวนันทวัน   สุขสมกิจ

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

สอบที่ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)