AtomyMaxsite 2.5 : Administrator

Administrator ! login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 AtomyMaxsite 2.5 โดย : นายชัดสกร พิกุลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ สพป.มค.3
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5